قوطی های مستطیل

تولید انواع قوطی های مستطیل با کلیه اندازه ها و ضخامت های مندرج در جدول ذیل بنا بر سفارش مشتریان گرامی امکان پذیر می باشد.

3
نام محصولعرض نواروزن با ضخامت 2 میلیمتر (Kg)تعداد شاخه با ضخامت 2 میلیمتروزن بسته با ضخامت 2 میلیتر (Kg)وزن با ضخامت 2.5 میلیمتر (Kg)تعداد شاخه با ضخامت 2.5 میلیتروزن بسته با ضخامت 2.5 میلیمتر (Kg)وزن با ضخامت 3 میلیمتر (Kg)تعداد شاخه با ضخامت 3 میلیتروزن بسته با ضخامت 3 میلیمتر (Kg)
قوطی 30*20998/900108
220
965
2030
قوطی 40*2011810/70090
189
965
2025
قوطی 50*3015614/50070
140
1015
2030
18/40060
110
1100
2025
قوطی 20*6015614/50072
136
1045
1975
قوطی 60*3017616/20096
120
1555
1945
20/700961990
قوطی 60*4019618/20080146023882025
قوطی 80*402362270154027/80056155733/330999
قوطی 100*4027625/70060154532/500451462
قوطی 80*6027625/700561500

این پست نیز در دسترس است: English, Arabic