قوطی های مربع

تولید انواع قوطی های مربع با کلیه اندازه ها و ضخامت های مندرج در جدول ذیل بنا بر سفارش مشتریان گرامی امکان پذیر می باشد.

2
نام محصولعرض نواروزن با ضخامت ۲ میلیمتر (Kg)تعداد شاخه با ضخامت ۲ میلیمتروزن بسته با ضخامت ۲ میلیتر (Kg)وزن با ضخامت ۲٫۵ میلیمتر (Kg)تعداد شاخه با ضخامت ۲٫۵ میلیتروزن بسته با ضخامت ۲٫۵ میلیمتر (Kg)
وزن با ضخامت 3 میلیمتر (Kg)تعداد شاخه با ضخامت 3 میلیتروزن بسته با ضخامت 3 میلیمتر (Kg)
قوطی 20*2077/57/200140
280
420
1000
2000
3000
9/100110
220
1000
2000
قوطی 25*25998/9001121000
قوطی 30*3011810/70096
180
1030
1930
قوطی 40*4015614/50072
132
1045
1915
18/460
108
1105
1985
قوطی 50*5019618/20080146023882025
قوطی 60*602362272158527/800541500
قوطی 70*7027625/70056144032/500481560
قوطی 80*8031629/500491446
قوطی 90*9035633/2004213954236151250/400301512
قوطی 130*13051673161170

این پست نیز در دسترس است: English, Arabic