لوله های صنعتی

تولید انواع لوله های صنعتی با کلیه اندازه ها و ضخامت های مندرج در جداول ذیل بنا بر سفارش مشتریان گرامی امکان پذیر می باشد.

1 2
نام محصولعرض نواروزن با ضخامت 2 میلیمتر (Kg)تعداد شاخه با ضخامت 2 میلیمتروزن بسته با ضخامت 2 میلیتر (Kg)وزن با ضخامت 2.5 میلیمتر (Kg)تعداد شاخه با ضخامت 2.5 میلیتروزن بسته با ضخامت 2.5 میلیمتر (Kg)
لوله 25 Ø77/57/2002802000
لوله 32 Ø998/9002202000
لوله 38 Ø11810/7001902000
لوله 48 Ø14813/8110150017/400851500
لوله 76 Ø23622601320
لوله 88 Ø27625/700401030
لوله 114 Ø35633/200301000

این پست نیز در دسترس است: English, Arabic