پروفیل های درب و پنجره

تولید انواع پروفیل های درب و پنجره با کلیه اندازه ها و ضخامت های مندرج در جدول ذیل بنا بر سفارش مشتریان گرامی امکان پذیر می باشد.

4
نام محصولعرض نواروزن با ضخامت 2 میلیمتر (Kg)تعداد شاخه با ضخامت 2 میلیمتروزن بسته با ضخامت 2 میلیتر (Kg)وزن با ضخامت 2.5 میلیمتر (Kg)تعداد شاخه با ضخامت 2.5 میلیتروزن بسته با ضخامت 2.5 میلیمتر (Kg)
پروفیل 507
پروفیل 508
پروفیل 509
15614/500103
207
1500
3000
18/482
163
1500
3000

این پست نیز در دسترس است: English, Arabic