روش تولید Electric Resistance Welded -ERW

در فرآیند تولید، لوله ها در این شرکت به روش رولفرمینگ نوارهای فولادی با عبور از بین غلطک های افقی و عمودی به تدریج شکل گرفته و با جوش فرکانس بالای ERW لبه های ورق بدون بکارگیری هیچگونه مواد خارجی به یکدیگر جوش می خورد. پس از عبور از غلطک های ویژه سایزینگ و تنظیم نهایی ابعاد به وسیله دستگاه برش اتوماتیک در طول های مورد نظر بریده می شود و در ادامه با عبور از فرآیندهای تکمیلی و انجام آزمایشات و بازرسی های نهایی به صورت خودکار بسته بندی می شود .

اگر میخواهید بیشتر با این روش آشنا شوید فیلم زیر را تماشا کنید

این پست نیز در دسترس است: English, Arabic