روش تولید پروفیل باز

روش تولید پروفیل باز بوسیله نورد سرد به این صورت است که ورق فولادی که باعرض های مناسب جهت تولید محصولات نواربری شده اند به قسمت فرمینگ هدایت میگردد و پس از عبور از قالبها تدریجا به شکل مورد نظر در می آیند و پس از اتمام فرم دهی و عبور از فرآیندهای تکمیلی و انجام آزمایشات و بازرسی های نهایی به صورت خودکار بسته بندی می شود

اگر میخواهید بیشتر با این روش آشنا شوید فیلم زیر را تماشا کنید

این پست نیز در دسترس است: English, Arabic